Molenbeek: Bouwen aan een gemeente op mensenmaat

De PVDA wil een Molenbeek waar jongeren zich inkwaliteitsvolle scholen kunnen ontplooien, zodat ze in de maatschappij en op de arbeidsmarkt alle kansen krijgen.Een Molenbeek waar wonenbetaalbaar is en waar je gratis naar de dokter kan, waar ouderen zorgelooskunnen genieten van hun oude dag, met veilige engroene buurten, waar mensen elkaar ontmoeten in de sportclub, het buurthuis of op het straatfeest, én waar de gemeente allebewoners actief betrekt bijbelangrijke beslissingen.

Het gemeentebestuur mist de ambitie om dat Molenbeek te realiseren. Meer nog, het neemt maatregelen die lijnrecht tegen die ambitie ingaan. Zo werd de naschoolse opvang betalend en werden duizend kinderen uitgesloten. Voor wie de opvang kan betalen, blijft de beloofde kwaliteitsverhoging uit.

Sociale huurders betalen honderden euro’s meer huur, huiseigenaars een pak meer onroerende belasting. Grote bouwplannen dienen veeleer projectontwikkelaars dan de wijkbewoners.

Maar geëngageerde inwoners van Molenbeek nemen het heft terug in handen. Buurtbewoners aan de Ninoofse Poort zorgden voor de realisatie van een groot park. De bezielersvan RWDM slaagden erin de keuze voor het grote geld om te buigen enhun droom te realiseren. Gesteund door honderden ouders, zorgde een campagne van de PVDA voor de eerste tweetalige immersieschool in Molenbeek.

Wij gelovenin die kracht van onderuit en willen Molenbeekenaars de kans geven om te wegen op het beleid. Dat is waar we elke dag opnieuw aan werken, samen met onze leden, ons gemeenteraadslid Dirk De Block en ons medisch actiecentrum “Renfort”. Samen met ouders zorgden we voor een zebrapad aan de schoolpoort en hielden we de afschaffing van dezwemlessen tegen. Onze actie met sociale huurders deed hun factuur aanzienlijk dalen.

Om onze grote ambities waar te maken, hebben we jou nodig. Help ons om 2000 Molenbeekenaars te vragen wat zij denken, om samen een tegenkracht op te bouwen vanuit onze wijken, scholen en verenigingen. Versterk samen met ons de nieuwe sociale golf.

#JoinTheWave