De stoep in de Schoonslaapsterstraat in Molenbeek is in zeer slechte staat. De bewoners ergeren zich blauw aan de losliggende stenen. Onlangs struikelde Yvette erover en kwetste zich aan het gezicht. De PVDA vraagt dat de gemeente optreedt.

De buurtbewoners van de Schoonslaapsterstraat zijn het kotsbeu. De stoep is al jarenlang in slechte staat. Vorige week was Yvette er het slachtoffer van. Zij struikelde over de stoep en kwam met haar gezicht op de plaveien terecht. De kwetsuren aan neus en ogen zijn nog steeds goed zichtbaar. Maar ze is vooral bezorgd om haar tanden en overweegt een klacht in te dienen tegen de gemeente. « Ik laat mijn tanden nu verzorgen. Mijn tandvlees is nog altijd gezwollen. Ik hoop alleen dat het mijn behandeling, die nu al kostelijk is, niet gaat verzwaren », aldus de Molenbeekse die sinds zes jaar in de Schoonslaapsterstraat woont.

De verantwoordelijken van een rusthuis in de wijk doen ook hun beklag over de erbarmelijke toestand van de stoep. « Ik ben niet de eerste die hier valt. Een tijdje geleden is hier nog een vrouw uit het rusthuis gevallen. En ik ben zeker dat er nog meer zijn. Regelmatig komt er hier een man in een rolstoel langs. Hij moet telkens van de stoep af en op straat rijden, wat heel onveilig is. Het personeel van het rusthuis dat elke dag de maaltijden brengt, heeft de grootste moeite om over de stoep over te steken. En dat is nu al jaren zo! Waar wacht ze nog op, mevrouw Schepmans?  », zegt Yvette. « Het is nu al jaren dat de stoep in deze toestand is. Enkele jaren terug had een rusthuis in de buurt hier, een petitie georganiseerd. Maar de gemeente bleef potdoof. Men heeft hier rechtover wel een kleine parking opgeknapt, maar zonder zich iets aan te trekken van de stoep die nochtans ook broodnodig moet aangepakt worden », voegt Luc Vancauwenberge van de PVDA er aan toe.

 

«  De stoep is in een verschrikkelijke toestand. Het is echt ontoelaatbaar dat men dat zo jarenlang in die toestand laat. Temeer omdat er om de hoek twee rusthuizen zijn, met mensen die vaak heel slecht te been zijn. Het getuigt echt van een totaal gebrek aan respect vanwege het gemeentebestuur voor hun inwoners. Wij vragen de gemeente enkele werkers aan te nemen om zo snel mogelijk de stoepen te herstellen. Iedereen zou er baat bij hebben: het maakt het leven makkelijker voor de bewoners, men vermijdt ongevallen en het schept werkgelegenheid», voegt hij er aan toe. Dirk De Block, gemeenteraadslid voor de PVDA, heeft beloofd het gemeentebestuur hierover te interpelleren op de gemeenteraad van 23 mei.

In Molenbeek is het college van burgemeester en schepenen zich bewust van het probleem met de stoepen in de Schoonslaapsterstraat en is zinnens er eerstdaags wat aan te doen. « Er zijn budgetten uitgetrokken voor het jaar 2019 om de stoepen in die straat volledig te hernieuwen. Maar in afwachting gaan we er nu al een ploeg op afsturen om de meest dringende herstellingen te doen », verkaart Mustafa Er, woordvoerder van burgemeester Françoise Schepmans (MR).

 

 


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Doe je mee?