Dr. Hind Addi, 2e lijsttrekker voor PVDA en dokter bij Geneeskunde voor het Volk (GVHV) in Molenbeek vraagt gelijke toegang tot zorg voor alle mensen in de gemeente. In Molenbeek heeft het OCMW besloten om bepaalde medicamenten niet terug te betalen aan mensen die recht hebben op Dringende Medische Hulp (DMH). “Onaanvaardbaar”, volgens de arts, “gezondheid is een mensenrecht voor iedereen.”

In België bestaan er verschillende categorieën van medicatie, wel of niet terugbetaald door het RIZIV via de mutualiteiten. De zogenaamde "D-medicatie" wordt niet terugbetaald door het RIZIV.

Hind Addi : "Een belangrijk deel van die medicamenten is nochtans onmisbaar voor de levenskwaliteit van bepaalde patiënten. Daarom stelde de federatie van Brusselse OCMW’s samen met de Fédération des Associations de Médecins Généralistes Bruxellois (FAMGB) een lijst op met noodzakelijke D-medicatie die de 19 OCMW’s moeten terugbetalen aan mensen met mutualiteit die recht hebben op OCMW-steun voor hun medische kosten."

De federale staat betaalt de medicatie op de D-lijst niet terug voor personen zonder geldige verblijfsdocumenten. Deze mensen hebben slechts recht op Dringende Medische Hulp (DMH). In 2015 eiste FAMGB dat dezelfde lijst ook voor DMH-gebruikers zou terugbetaald worden door elk OCMW, uit eigen fondsen. De federatie van Brusselse OCMW’s heeft deze aanbeveling doorgegeven aan de OCMW’s van de 19 gemeenten.

Hind Addi : "Dit bewijst dat deze medicatie beschouwd wordt als belangrijk voor de behandeling en de levenskwaliteit van de patiënten. Het is een grote stap voorwaarts richting toegang tot gezondheid voor iedereen, mensen zonder papieren inbegrepen."

Vele gemeenten (waaronder Ukkel, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Brussel-stad en Elsene) betalen vandaag inderdaad de volledige D-lijst terug voor DMH. Zo niet in Molenbeek. 

Hind Addi : "Helaas hebben mijn collega’s en ik vastgesteld dat in Molenbeek niet alle patiënten op dezelfde manier behandeld worden door het OCMW, in tegenstelling tot andere gemeenten. Het is een keuze van het OCMW van Molenbeek, zonder advies van artsen of apothekers, om een groot deel van de D-medicatie te schrappen en een eigen "mini-lijst" te hanteren. Een voorbeeld: 4 van de 5 angstremmers werden geschrapt tot enkel Diazepam overbleef. Voor fragiele mensen die lijden aan angst en ernstige stress is Diazepam zeker niet het beste product, het wordt vaak slecht verdragen."

De PVDA en de artsen van GVHV Molenbeek klagen deze ongelijke toegang tot zorg voor mensen zonder papieren aan. Hind Addi : "We vragen het OCMW van Molenbeek om het basisrecht op gezondheidszorg te garanderen voor iedereen op haar grondgebied door de volledige D-lijst terug te betalen aan DMH-gebruikers, zoals in de andere Brusselse gemeenten."