Molenbeek : meer dan 1200 kinderen hebben de naschoolse opvang verlaten: - 40% op minder dan 2 jaar tijd

Sinds 2013 moeten ouders betalen voor de opvang in Molenbeekse gemeentescholen. Je moet betalen voor de opvang ’s morgens, ’s avonds en ’s middags. De PVDA protesteert tegen deze maatregel omdat het kinderen uitsluit.

 

Aangezien Molenbeek pas sinds kort besliste de opvang te laten betalen, kunnen we zien welke impact dat heeft op (arme) gezinnen.  De PVDA beschikt nu over de cijfers: onze studie toont dat 1055 kinderen minder naar de namiddag-opvang komen in de Franstalige scholen van de gemeente – een daling van 43%. In de Nederlandstalige scholen verlieten 197 kinderen de namiddagopvang sinds er moet betaald worden – een daling van 41%.  In totaal gaat het dus over 1252 kinderen die niet meer op school blijven spelen in de opvang in de namiddag. 

We constateren dat vooral kinderen uit scholen met een lagere socio-economische status, de opvang verlaten. Zo is het aantal kinderen in een school in ‘historisch Molenbeek’ (met hogere armoede) gedaald met 70% van 135 naar 37 (tegen 8% in een andere school). PVDA-gemeenteraadslid Dirk De Block: “Molenbeek is de 2de armste gemeente van België. Voor de gezinnen die het moeilijk hebben op het einde van de maand, is de extra schoolfactuur een te grote last: dat blijkt ook uit onze cijfers. Nu worden sommige kinderen gestraft door de gemeente.”

De cijfers tonen ook dat het aantal kinderen in de middagopvang maar weinig afneemt. Het neemt af van 4305 naar 3892 (of een daling van om en bij de 10%). Dat is voor ons een bewijs dat de middagpauze deel uitmaakt van het schoolgeheel – net zoals de normale speeltijd. De PVDA vindt dat we de middagpauze van kinderen op school moeten beschouwen als integraal deel van de schooldag. En dat de gemeente daar geen geld mag voor aanrekenen. Geld betalen om je eigen boterhammen op te eten: dat is overdreven. 

Studies tonen aan dat gratis onderwijs in België niet bestaat. Daarbij moet je de opvang rekenen, in Molenbeek goed voor 270 euro per jaar. Michael Verbauwhède, Brussels PVDA-parlementslid en onderwijsspecialist van de PVDA: “We zien dat onderwijs alsmaar duurder wordt. Dat zorgt voor een steeds grotere ongelijkheid, aangezien de armere gezinnen moeilijker toegang vinden tot studies.”  

De PVDA vraagt gratis opvang op school. 

Om de gemeente te interpelleren, nodigen we u uit op een picknick op woensdag 29 april om 12u40. Afspraak aan het medisch centrum "Le Renfort", Graaf van Vlaanderenstraat 25 in Molenbeek.

 


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Dit is jouw beweging