Dirk De Block in zwemplunje op de gemeenteraad

Het Molenbeekse gemeentebestuur wilde zwemlessen op school betalend maken. PVDA-raadslid Dirk De Block maakte zijn borst nat en hield een pleidooi om ze gratis te houden. Met succes.

Jonathan Lefèvre

 

Op 10 juni beraadslaagde de plaatselijke paritaire commissie van het officieel onderwijs over het schrappen van de zwemlessen in het eerste en tweede leerjaar. Toen de PVDA-fractie dat  nieuws vernam, lanceerde ze meteen een actie. “Gaan zwemmen is een gezonde en betaalbare activiteit voor veel gezinnen”, lichtte raadslid Dirk De Block toe. “Voor mensen die geen vakantiereis kunnen betalen, is een bezoek aan een zwembad of een aquapark een uitstap. Niet alle ouders hebben het geld om privézwemlessen te betalen.”

De Block wijst erop dat dit past in een meer globale visie: “De meerderheid van MR-Open Vld, Groen-Ecolo en cdH-CD&V heeft ook al de gratis kinderopvang geschrapt, waardoor duizend kinderen worden uitgesloten van deze buitenschoolse activiteiten. En nu willen ze de zwemlessen afschaffen en de schoolbussen ‘uitbesteden’, zeg maar privatiseren. Elke keer betekent dat meer uitgaven voor de ouders. Elke keer wordt de ongelijkheid tussen kinderen groter.”

“Sommige schooluitgaven worden helaas nog niet gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap. Volgens de liberale logica van de burgemeester is het dus normaal dat de ouders steeds meer betalen voor het schoolvervoer, het zwembad  … Maar dat gaat helemaal in tegen het principe van de overheidsdienst. De PVDA wil het omgekeerde. We blijven ervoor strijden dat alles wat te maken heeft met het verplicht onderwijs, gratis is.”

 

 

Gratis = een utopie? 

Is gratis een utopie? “Nee, het bestaat al”, antwoordt Dirk De Block. “In Finland zijn vervoer, buitenschoolse opvang, maaltijden, materiaal enzovoort allemaal gratis. Dat is een politieke keuze.” Maar waar vinden we het geld? 

De Brusselse gemeenten zijn ondergefinancierd. Dat geldt nog meer voor gemeenten met inwoners met een laag inkomen, zoals Molenbeek. Waarom zouden we de inkomsten van de gemeenten niet verhogen door de bankentaks met 20 procent op te trekken? Daarmee zouden we bijvoorbeeld de opvang gratis kunnen maken”, zegt Dirk De Block.

De volgende actie van de PVDA van Molenbeek staat al op stapel. “We gaan een enquête houden onder de leerkrachten van de gemeente. We willen hun mening over de staat van het gemeenteonderwijs en hun ideeën om dat te verbeteren. We willen de dagelijkse praktijk van de leerkrachten en de leerlingen verbeteren.” 

In Molenbeek wordt van de leerkrachten en maatschappelijk werkers veel extra inzet verwacht. “Sinds de aanslagen zijn de maatschappelijke uitdagingen gigantisch. We horen de federale regering en de gemeentemeerderheid steeds meer veiligheid vragen. Maar we zien geen investeringen aan de bron: het onderwijs. Niettemin is het aan de basis dat je de dingen moet veranderen”, argumenteert Dirk De Block. Ziet hij er geen graten in om verkleed naar de gemeenteraad te gaan, om de clown uit te hangen? “Nee, toch niet”, lacht hij. “De andere partijen en de pers erkennen al langer onze dossierkennis. Ze weten dat we niet zomaar een show opvoeren. We amuseren ons als we strijd voeren, maar we menen het wel. En dat wekt de interesse van de mensen die anders geen aandacht voor die kwestie hadden gehad. Je mag plezier maken terwijl je strijdt!” En met succes!


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Doe je mee?