survey

De scholen in Molenbeek staan voor grote uitdagingen. In onze gemeente zijn de gemiddelde resultaten 10% lager dan het gemiddelde in het gewest. Onze scholen en onze leerkrachten krijgen niet de nodige steun en de nodige middelen om aan de noden van onze kinderen te beantwoorden.

Wij, ouders, leerkrachten en leerlingen, vragen aan de gemeente een kwaliteitsvolle hulp te organiseren in elke school. Na de lessen zal elk kind kunnen deelnemen aan aangepaste sessies. Al naargelang de noden zullen ze de keuze hebben tussen :

  1. Een omkaderde stille plaats om hun lessen te studeren of hun eventueel huiswerk te maken. Ze zullen er leren werken op een zelfstandige wijze.
  2. Schoolbegeleidingen per kleine groepen gegeven door de leraars
  3. Ontplooiende sportieve et culturele activiteiten
  4. Individuele hulp (logopedie…) voor de kinderen met leerproblemen
0 ondertekenaars, op naar 100!

Velden met een * zijn verplicht.


1 reactie

  • Joaquim Da Fonseca
    publiceerde deze pagina 2018-06-06 11:08:41 +0200